چت روم فارسی - چتروم تهران - فارسی چت


چتروم تهران

چتروم تهران جدید ترین چت روم ساخته شده با زبان برنامه نویسی پی اچ پی میباشد که در آن از فناوری ای جکس استفاده شده، در چت روم تهران میتوانید دوستان تهرانی بسیاری پیدا کنید، از نکات و مزایای مهمی که چتروم تهران نسبت به دیگر چت رومها دارد این است که هیچ نیازی به ثبتنام نیست و در همان لحظه ورود به چت روم تهران میتوانید با دیگر کسانی که قبل تر از شما وارد چتروم شده اند گفتگو نمائید، متاسفانه در این اتاق چت نمیتوان بخوبی فارسی چت کرد و اگر علاقه مند به چت با فونت فارسی هستید بهتر است از چترومهای دیگر استفاده کنید.